Øvelsesanbefalinger for idrettsutøvere med skulderskade: En omfattende vurdering

Skrevet av Finn-Tore

Bakgrunn og mål:

Skader er en del av idrett, og dette er spesielt gjeldende for idrettsutøvere som utøver aktiviteter over hodet, hvor opptil 30% opplever skulderskader i løpet av karrieren, og for svømmere er dette tallet så høyt som 67%. Det er mange studier som viser effektiviteten av konservativ behandling for en rekke skulderproblemer, men det er fortsatt usikkerhet rundt hvilke spesifikke øvelser som er mest effektive. Denne artikkelen har som mål å belyse spesifikke øvelsesmetoder for skulderskader blant idrettsutøvere.

Metode:

Forfatterne benyttet seg av en PICOS-metodikk for å velge og vurdere studiene i sin systematiske gjennomgang. 39 studier ble brukt i gjennomgangen, med både forskningsbaserte studier og ekspertuttalelser.

Resultater:

Øvelser for skulderskader hos idrettsutøvere handler ofte om å forbedre både styrke og kontroll, og tar hensyn til de unike kravene i deres idrett. De mest effektive øvelsene inkluderte bevegelser i enkelte plan under 90 grader av løft, lukket kjedeøvelser, ikke-spesifikke øvelser, og noen få øvelser over 90 grader av løft.

Begrensninger:

Selv om denne gjennomgangen tar en moderne tilnærming til fysisk rehabilitering, representerte bruken av kliniske kommentarer, ekspertmeninger, og kliniske praksisretningslinjer en betydelig begrensning.

Kliniske implikasjoner:

Det er en klyft mellom øvelser støttet av forskning og øvelser anbefalt av kliniske eksperter. Mens forskning støtter bruk av enkle øvelser, når eksperter ofte utover bevisene og bruker mer komplekse øvelser og plyometri med større fokus på idrettsspesifisitet, kjerne styrke, og den totale kinetiske kjeden. Imidlertid, vil en spesifikk protokoll for alle pasienter aldri eksistere. Det er bred enighet blant eksperter om at en «one size fits all»-tilnærming ikke er tilstrekkelig.

Konklusjon:

Øvelsesvalget bør være en direkte følge av undersøkelsen og adressere de observerte underskuddene i styrke, bevegelsesutslag og bevegelsesforstyrrelser. Når idrettsutøveren nærmer seg retur til sport, utvikles øvelsesvalget til idrettsspesifikke krav, inkorporerer den totale kinetiske kjeden, og etterligner hastigheten, bevegelsesutslaget, og styrkekravene til idretten. En risikoavers tilnærming til rehabilitering kan være utilstrekkelig og skadelig for langsiktige resultater. For å lære avansert øvelsesforskrivning for idrettsutøvere, anbefales det at unge klinikere og studenter tilbringer tid med å observere og lære fra erfarne klinikere som jobber med disse idrettsutøverne.

Wright Alexis A, Hegedus Eric J, Tarara Daniel T, Ray Samantha C, Dischiavi Steven L. (2018) Exercise prescription for overhead athletes with shoulder pathology: a systematic review with best evidence synthesis. Br J Sports Med.